ჩვენს კლინიკაში აუტო-რუჯი (მომენტალური რუჯი) კეთდება შაქრის ლერწმისგან დამზადებული ლოსიონით. დაფერვა კეთდება საუკეთესო ხარისხის სპრე-რუჯით, რომელიც არ აზიანებს კანის სტრუქტურას, ის სხეულზე თანაბრად და ერთგვაროვნად ნაწილდება, რაც ხელს უშლის კანის აჭრელებას და ლაქების გაჩენას.