სამედიცინო მანიკური მოიცავს:

  • ჩაზრდილი ფრჩხილის მკურნალობა
  • ონიქოგრიფოზის (გასქელებული ფრჩხილი) თანამედროვე მიდგომებით ესთეტიკური პრობლემების მოგვარება
  • პროტეზირება
  • მაკორექტირებელი სისტემები

ჩვენს კლინიკაში სამედიცინო მანიკურს აკეთებს მაღალკვალიფიციური, სერტიფიცირებული ექიმი-სპეციალისტი, რომელსაც აქვს მრავალწლიანი გამოცდილება ამ სფეროში მოღვაწეობის, როგორც საქართველოში, ისე საზღვარგარეთ.

გარდა სამედიცინო მანიკურისა, ჩვენს კლინიკაში კეთდება სტანდარტული მანიკური და პედიკური, როგორც ლაქ-გელით (ე.წ შილაკის გელი), ისე მსოფლიოში აღიარებული CND-ის ლაქით.

რაც მთავარია! ფაბულაბში ყველა სამედიცინო ინსტრუმენტს უტარდება განსაკუთრებული სტერილიზაცია, ბოლო თაობის, გერმანული წარმოშობის ავტოკლავით.